Szukaj
Wersja polskaEnglish version

Usługi wdrożeniowe

Każdy projekt wdrożenia oprogramowania HRBˆ niezależnie do rozmiaru i charakteru działalności przedsiębiorstwa realizowany jest przez nas według sprawdzonej metodyki wdrożeniowej opartej o najlepsze praktyki biznesowe, zgodnej z wiodącymi standardami jakości i zarządzania projektami.

Hogart Data Centre wykonuje pełen zakres usług wdrożeniowych od zdefiniowania do uruchomienia systemu. Usługi wdrożeniowe poza definicją, parametryzacją i instalacją systemu obejmują również konwersje danych, szkolenia użytkowników i administratorów, integrację z innymi systemami, testy i asystę przy uruchomieniu systemu.

Podczas wykonywania naszych usług wdrożeniowych szczególną uwagę przywiązujemy do zdefiniowania docelowego systemu w sposób zapewniający optymalizację kluczowych procesów HR zachodzących w przedsiębiorstwie. Precyzyjna i jednoznaczna definicja systemu, skoncentrowana na realizacji kluczowych celów wdrożenia gwarantuje realizację wysokiej jakości projektu.

Nasi konsultanci wdrożeniowi posiadają wieloletnie doświadczenie projektowe, doskonałą znajomość oprogramowania oraz niezbędną wiedzę praktyczną z zakresu prawa pracy, podatków i wynagrodzeń. Połączenie tych kompetencji gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług wdrożeniowych w sytuacjach gdzie wiedza merytoryczna i biznesowa naszych klientów wymaga przełożenia na język technologii i realia projektowe.