Szukaj
Wersja polskaEnglish version

Usługi powdrożeniowe

Dostarczane przez nas rozwiązania są otwarte na rozbudowę i modyfikacje wynikające ze zmian zachodzących w przedsiębiorstwach. Obok realizowanych w ramach wspracia aktualizacji ustawowych, tworzymy nowe lub modyfikujemy istaniejące raporty, składniki płacowe, interfejsy i procedury HR.

Rozbudowa i modyfikacje poprzedzane są specyfikacją zatwierdzaną przez klienta. W zalezności od wielkości zadania uruchamiany jest nowy projekt powdrożeniowy lub zlecenie powdrożeniowe.

Jesteśmy zawsze gotowi aby wspierać naszych klientów w zmieniającym się otoczeniu biznesowym i optymalnie dostosowywać wdrożone rozwiązania.