Szukaj
Wersja polskaEnglish version

HRB Czas Pracy

HRBŸ Czas Pracy to moduł do szczegółowego planowania, ewidencji i rozliczania czasu pracy.

  • Obsługa dowolnych systemów czasu pracy
  • Integracja z modułami Zasoby Ludzkie i Płace
  • Dowolna liczba kalendarzy pracy
  • Planowanie czasu pracy
  • Ewidencja czasu pracy
  • Rejestracja pracy (zadania, czynności, projekty)
  • Integracja z wiodącymi systemami RCP
  • Rozliczanie czasu pracy
  • Raportowanie czasu pracy